Eslaf kapıldıkça güzelden güzele
Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele
Sönmez seher-i haşre kadar şi'r-i kadim
Bir meş'aledir devredilir elden ele
YAHYA KEMAL BEYATLI

KİTAP, GAZETE, DERGİ, MATBU EVRAK, DİPLOMA, TAPU, MEKTUP.HER TÜRLÜ OSMANLICA METİN UYGUN FİYATA ÇEVRİLİR.
 
Osmanlıca Çeviri

 

 
Osmanlıca Dökümanlar

 

 
 

OSMANLICA DÖKÜMANLAR
 


 
TALEBE DEFTERİ
 

Talebe Defteri
     
 
 
METNİN ÇEVİRİSİ
 

Birinci Sene
TALEBE DEFTERİ
Perşembe
Numara -1
Mayıs-23
Talebe İçin Çalışır
Yarım Aylık Mecmua

1329

Müessis ve Müdürü : Muallim Ahmet Hâlid

1331

*******************************************************************

Talebe Defteri Hey'et-i İdare-i Muhteremesine:

       Talebelik hayatın en galeyanlı devresine tesadüf eder. Bu devrede faaliyet için mütemadî bir temayül duyulur. Hareket etmek, oynamak, okumak, müteheyyic olmak için şiddetli bir ihtiyaç hissedilir. Hareketler, heyecanlar, fikirler şiddet-i galeyandan kaplarına sığamayan mâyi'ler gibi – taşkınlıklar gösterir, maddi ve manevi bütün kuvvet ve kabiliyetler – baskısız zemberekler gibi sür'at ve şiddetle kavrulup boşanır..

     Sabavet hayatının bu temayül ve ihtiyaçlarını tanzim ve tatmin edecek eserlerin yerleri, zaten pek fakir olan kütüphane-i irfânımızda, büsbütün boş gibi duruyor. Onun için mekteplerimizi dolduran talebe “faaliyet-i temayile” yi pek bulunmaz suretlerde sarfa mecbur oluyor ve “okumak ihtiyacı” nı tatmin için gazetelerle âdi romanlardan başka vasıta bulamıyor…

     “Talebe Defteri” nin mürettibleri kütüphâne-i irfanımızın bu ehemmiyetli gündeki boşluğu azaltmaya çalışmak istiyorlar. Onların maksatları : Muntazam bir program dahilinde, talebemize hem hissi ve fikri faaliyet ihtiyaçlarını tatmine medar olacak eserler takdim etmek, ve hem de bedeni faaliyet ihtiyaçlarını nezih ve müfid bir surette tatmin için yollar göstermektir…

     Bu maksatlarını takdir ve tebcil eder ve bunu saha-i fiile çıkarmaya muvaffakiyetlerini temenni eylerim..

-Erenköy: 21 Mayıs 329- Salih

 
İLETİŞİM
 
 
Bize Ulaşın
 

 

 

TEL : 0 543 449 9071

E-MAİL : belagattercume@gmail.com

METNİNİZİN BİR FOTOKOPİSİNİ VEYA e-mail İLE BİR ÖRNEĞİNİ GÖNDEREREK FİYAT ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
 
 
 

Belagat Osmanlıca Çeviri

TÜRKİYE'NİN HERYERİNDEN ÇEVİRİ SİPARİŞİ ALINIR

©2006-2007 Belagat.Com - Her hakkı saklıdır.

UYARI: Sitemizdeki yazıların tamamı yazarlarının sorumluluğundadır.