ÇEVİRİ:

Şeh-i derya-neval-ı saltanat Abdülhamid Handur

İden feyz-i cevadiyi ber ü bahre her zeman icra

Bu sulardan geçince furtuna hengami kayıklar

Hatr-ı havfi ile nasa gelürdu dehşeti uzma

Bu limanı O cevheriz ihsan edecek icad

Kabataş oldu gevher pare-i emniyet derya

Riba buldukça tünd-baddan zevrakçeler bunda

O şahı rüzgârın fitnesinden saklasın rüzgar

Hüner terci iderse seng-i tarihin kılam ziver

Bu liman haysını kıldı han-ı Abdülmecid inşa

1267

TERCÜME:

Denizlerin sultanı, hükümdarlığın cömerdi, her zaman cömertlik nurunu, bize ve denizlere saçan Abdülhamit Han'dır.

Kayıklar fırtına zamanı bu sulardan geçince, korkunun hatırlanmasıyla insanlar büyük dehşete kapılırdı. Bu limanı o, mücevher saçan (cömert) sultan icat edince, Kabataş denizde güvenli, mücevher parçası gibi bir sığınak oldu. Burada fırtınadan dolayı sandallar çoğaldıkça, zaman onları fırtınanın zararlarından korusun. Senin hünerlerin tekrar ettikçe tarihini süsleyeyim. Bu limanı Abdülmecit Han yaptırdı. 1267(1850)

©2006-2007 Belagat.Com - Her hakkı saklıdır.

UYARI: Sitemizdeki yazıların tamamı yazarlarının sorumluluğundadır.